Daniëlle Gelinck en Anja Witte opvolgers vertrekkende Marjolijn Dölle bij WerkSaam Westfriesland

WEST-FRIESLAND – WerkSaam Westfriesland krijgt per 1 april 2024 een nieuwe directie. Daniëlle Gelinck en Anja Witte volgen Marjolijn Dölle op als respectievelijk directeur algemene bedrijfsvoering en directeur financiële bedrijfsvoering. Dölle verlaat de organisatie in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Gelinck en Witte maken momenteel al onderdeel uit van het managementteam van WerkSaam. Gelinck als manager Strategie en Kwaliteit en Witte als manager Bedrijfsvoering. Bestuursvoorzitter Simone Visser-Botman: ‘Het dagelijks bestuur is van mening dat Marjolijn Dölle samen met haar managementteam enorme stappen gezet heeft vanaf de oprichting van WerkSaam Westfriesland in 2015. Er is sprake van een solide basis, en de naam van WerkSaam is gevestigd in de regio èn in het land.’ Met dit laatste wordt onder andere het winnen van de verkiezing tot beste overheidsorganisatie in 2022 bedoeld.

Visser-Botman vervolgt: ‘Stakeholders voelen zich verbonden met de organisatie. De 7 Westfriese gemeenten, de eigenaren van WerkSaam, hebben vertrouwen in de organisatie. Het bestuur vindt het van groot belang deze stabiele basis te behouden. Zo kan het team doorwerken aan de resultaten en aan het voortdurend wendbaar houden van de organisatie. Door steeds op toekomstige signalen en ontwikkelingen in te spelen. Met de aanstelling van Daniëlle Gelinck en Anja Witte als directieleden, die samen met 2 andere managers het MT vormen, hebben we hier het volste vertrouwen in.’

Daniëlle Gelinck

Daniëlle Gelinck werkt al sinds 1998 in het sociaal domein. Bij de gemeente Hoorn begonnen als beleidsadviseur en vervolgens was ze van 2008 tot en met 2014 werkzaam als Hoofd Sociale Zaken. Zij stond aan het begin van de totstandkoming van WerkSaam. Al vanaf 2012 werkte ze aan de bestuurlijke voorbereidingen en besluitvorming en vanaf 2015 als manager en MT-lid

Anja Witte

Anja Witte is haar loopbaan begonnen bij Deloitte, waar zij enkele jaren als aspirant manager werkte voor diverse overheidsorganisaties. De jaren daarna vervulde zij interim diverse financiële en management functies binnen het sociaal domein bij gemeenten. Sinds 2018 werkt Witte bij WerkSaam als manager en MT-lid.

Op de foto: Daniëlle Gelinck (links), aankomend directeur algemene bedrijfsvoering en Anja Witte (rechts), aankomend directeur financiële bedrijfsvoering. Foto: Byang

Geef een reactie