Denk mee over wat voor nieuwe woonwijk Nijevoert moet worden

Wie kan er straks wonen? Hoe richten we het groen en water in?

Dubbel en Dwars moeten nog zeker 6 weken wachten op vergunning voor parasols op hun terras

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Geen vergunning voor verbouwen winkel naar appartement aan de Westerstraat

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van gemeente Enkhuizen

Verleende Evenementenvergunning Koperwiekplein Enkhuizen

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van gemeente Enkhuizen, Postbus 20, 1601 AA Bovenkarspel.

Voorgenomen verkoop strook gemeentegrond bij Volmolen 3 Enkhuizen

Het betreft een strook grond, deel uitmakend van het kadastrale perceel gemeente Enkhuizen EHZ 00 G 178.

Voorgenomen verkoop strook gemeentegrond naast Populierenlaan 1 Enkhuizen

Het betreft een strook grond, deel uitmakend van het kadastrale perceel gemeente Enkhuizen, EHZ 00 B 3369.

Verleende ontheffing geluidhinder Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) Clarissenplaats 2 te Enkhuizen

sloopwerkzaamheden op woensdag 24 april vanaf 07:00 tot uiterlijk 22.00 uur. Opbouw van de winkel van donderdag 25 april 2024 tot en met dinsdag 7 mei 2024 van 19:00 tot en met 22:00 uur

Aanwijzen van twee parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen parkeerplaats Douwe Brouwerweg te Enkhuizen

Als u het niet eens bent met dit besluit of vragen heeft, belt u dan eerst de behandelend ambtenaar.

Enkhuizen verplaatst Waarschuwings- alarmeringssysteem (WAS) op de Flevolaan

In de gemeente Enkhuizen staan diverse van deze WAS-masten om zo de inwoners in tijden van crisis te kunnen alarmeren en te informeren.

Brief voor bewonersbijeenkomst over afval te laat bezorgd, Enkhuizen komt met nieuwe datum

De gemeente Enkhuizen gaat nu een nieuwe bewonersbijeenkomst organiseren waarover zij dan wederom een brief zullen sturen, maar hou voor alle zekerheid ook de sociale media in de gaten

Meneer Rustom mag zich nu officieel Nederlander noemen

Burgemeester Van Zuijlen feliciteerde hem in het stadhuis.

SED-gemeenten willen overlastbezorgers een bestuurlijke boete kunnen geven

Medewerkers van de gemeenten worden regelmatig door inwoners aangesproken op dit soort ‘kleine ergernissen’. Naast de overlast die veroorzaakt wordt, zorgen deze ook voor verloedering van het straatbeeld en een gevoel van onveiligheid.