9% Belastingverhoging Waterschap is voor algemeen bestuur te gortig en wil onderzoek

De verhoging van de waterschapsbelasting zou huishoudens enkele tientjes per jaar meer gaan kosten en eigenaren van grond en ondernemers al snel enkel honderden euro’s

Groot datalek bij het Hoogheemraadschap, ook persoonsgegevens gelekt, en hypotheekgegevens

Maar ook kadastrale kaarten met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten.

2023 slecht jaar voor het Hoogheemraadschap, de vele regen zorgt voor verlies van ruim 2 miljoen euro

Sinds 1906 was oktober niet zo nat en afgelopen november viel twee keer zoveel regen als in andere jaren.

Hoogheemraadschap start actieprogramma ‘Water in Actie’

Waar schoon drinkwater en droge voeten door veel Nederlanders worden gezien als vanzelfsprekendheden, staan deze ‘zekerheden’ onder druk.

Hoogheemraadschap sluit de Sassluis weer, er kan bij Den Oever niet gespuid worden

Daardoor loopt het water in Enkhuizen op naar + 0,20 m. NAP.

Hoogheemraadschap gaat drie bruggen nabij Kweekwal 31 vervangen

De gemeente Enkhuizen heeft het Hoogheemraadschap vergunning verleend om drie bruggen nabij Kweekwal 31 te gaan vervangen.

Ouderen Enkhuizen komen niet meer in aanmerking voor kwijtschelding, SP wil opheldering

Nu komen er bij de hulpdienst signalen binnen dat bijvoorbeeld senioren, die al jaren automatisch kwijtschelding ontvangen, niet door de toetsing heen komen voor automatische kwijtschelding.