Groot datalek bij het Hoogheemraadschap, ook persoonsgegevens gelekt, en hypotheekgegevens

HEERHUGOWAARD – Begin mei is er een datalek geconstateerd in het Geoinformatieportaal van HHNK. Bij dit datalek zijn mogelijk ook persoonsgegevens gelekt, zoals BSN en adresgegevens. De gegevens die onterecht ingezien kunnen zijn, zijn gegevens over kadastrale objecten (percelen en appartementsrechten), eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken.

Maar ook kadastrale kaarten met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten. Deze gegevens ontvangt het Hoogheemraadschap van het kadaster en zijn via het Geoinformatieportaal ontsloten. Onbedoeld zijn de gegevens door het Hoogheemraadschap verkeerd verwerkt en toegankelijk geweest voor onbevoegden. 

Welke maatregelen zijn er getroffen?

Het Hoogheemraadschap heeft na de melding van het datalek de verwerking van deze gegevens uitgezet. Op die manier is de toegang direct dichtgezet voor onbevoegden. Daarnaast hebben ze een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wat zijn de gevolgen?

De gegevens waren alleen toegankelijk voor mensen met specifieke technische kennis en middelen. Het was niet mogelijk om de gegevens te wijzigen. Het Hoogheemraadschap er nu aan om de kadastrale gegevens op een veilige manier weer beschikbaar te maken voor de werkprocessen van HHNK. Als gevolg hiervan kan het zijn dat bijvoorbeeld vergunningsaanvragen of grondtransacties langer op zich laten wachten.

Heeft u vragen over het datalek, bekijk dan hier de veelgestelde vragen. Of neem contact met het Hoogheemraadschap op via het algemene nummer: 072-582 82 82.

Geef een reactie