CDA Enkhuizen wil inzicht over aantal toeslagouders in de gemeente

Deze mensen, vele tienduizenden, kwamen in een ware hel terecht.

Enkhuizen gaat toiletgebouw camping de Vest oplappen

Voor Het Enkhuizer Alternatief genoeg redenen om hier het college over te bevragen

Ouders van een kind met een Wlz krijgen vanaf 1 juli dubbele kinderbijslag

Voor ouders van kinderen met een intensieve zorgbehoefte is er een verdubbeling van de kinderbijslag. Zij verlenen extra zorg aan hun kind en maken ook meer kosten.

D66: ‘Op naar 1 gemeente West-Friesland’

D66 is altijd een groot voorstander geweest van één gemeente, vooral omdat de zeven gemeenten nu al veel met elkaar samenwerken en gezamenlijk kunnen uitdagingen op regionale en gemeentelijk niveau veel beter worden opgelost.

VVD Enkhuizen wil einde contract met HVC

Volgens de VVD moet het uitgangspunt zijn dat de service omhoog moet en de kosten omlaag.

Aanwijzingsbesluit Dienst van Algemeen Economisch Belang ten behoeve van Zwembad Enkhuizen

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatiedatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enkhuizen.

Binnenstad Enkhuizen krijgt al in 2024 ondergrondse containers, vuilniszakken gaan in de ban(video)

Tot dat besluit kwam de gemeenteraad van Enkhuizen afgelopen dinsdagavond.

EuroParcs pompt 4 miljoen euro in zwembad, Enkhuizers blijven gewoon welkom

De overgrote meerderheid, op HEA en de Piratenpartij na, akkoord met de verkoop van het zwembad.

Enkhuizen wil af van vuilniszakken in de binnenstad, desnoods met bakfiets langs de deur (video)

Gemeentemedewerker komt met een bakfiets langs de deuren

Enkhuizen wil speciale handhaver voor watersporters om overtreders te kunnen beboeten (video)

Afgelopen zomer liepen de ergernissen bij veel inwoners van Enkhuizen hoog op door jeugd in bootjes die vaak met hoge snelheid door de sloten voeren en daarmee schade veroorzaakten

Enkhuizen komt geld tekort en wordt in de toekomst misschien nog erger. (video)

Margreet Keesman Fractievoorzitter van de SP en ook collegepartij legt uit hoe het werkelijk zit

PVV veruit de grootste in Enkhuizen, VVD, CDA én D66 grootste verliezers, NSC derde partij

De voorlopige uitslag laat een enorme winst zien voor de PVV, 25% van de Enkhuizers stemden op de PVV, de VVD is de tweede partij geworden in Enkhuizen maar verliest wel ruim 5% van de stemmen,