D66: ‘Op naar 1 gemeente West-Friesland’

WEST-FRIESLAND – Afgelopen 11 november 2023 werd op de ledenbijeenkomst van D66 in West-Friesland de werkgroep 1Westfriesland opgericht. Deze werkgroep gaat aan de slag om er achter te komen wat de inwoners, bedrijven en andere organisaties uit West-Friesland denken over één gemeente West-Friesland.

Het idee achter één gemeente West-Friesland is niet van vandaag of morgen maar gaat al enkele jaren terug. Toen waren er diverse geluiden uit o.a. Enkhuizen maar ook uit Medemblik en Hoorn om van Oostelijk West-Friesland 1 gemeente te maken met Hoorn als hoofdzetel voor de gemeenteraad.

Lees ook: Federatiegemeente West-Friesland moet kunnen volgens burgemeester Enkhuizen

D66 is altijd een groot voorstander geweest van één gemeente, vooral omdat de zeven gemeenten nu al veel met elkaar samenwerken en gezamenlijk kunnen uitdagingen op regionale en gemeentelijk niveau veel beter worden opgelost. Daarnaast worden de taken van de gemeente steeds complexer waardoor een grotere gemeente die met meer gespecialiseerde ambtenaren beter aansluit bij deze complexiteit.

D66 West-Friesland streeft dan ook naar een overheid die lokaal dichtbij de mensen staat en constructief samenwerkt binnen een sterke regio. Via de website van D66 Westfriesland leest u hier meer over. Het bestuur van D66 roept dan ook een ieder op die suggesties heeft of zich wil aanmelden voor de werkgroep te mailen naar bestuur@d66westfriesland.nl

Geef een reactie