CDA Enkhuizen wil inzicht over aantal toeslagouders in de gemeente

ENKHUIZEN – Iedereen weet waar het overgaat als het woordje ’toeslagouders’ valt. Één van Nederlands grootste politieke schandalen die we kennen. Mensen, vooral allochtonen of mensen met een andere huidskleur, kregen van de belastingdienst vaak een stempel opgedrukt en werden daarna gezien als fraudeurs. Deze mensen, vele tienduizenden, kwamen in een ware hel terecht.

Jan van der Werf van het CDA Enkhuizen zegt hierover: “Er zijn inmiddels zo’n 32.000 ouders erkend gedupeerd en zij zitten in het zogenaamde hersteltraject. Dat wil ook zeggen dat ze recht hebben op brede ondersteuning vanuit de gemeente. Op dit moment zijner signalen dat de brede ondersteuning niet overal goed loopt.”

Maar die brede ondersteuning loopt niet lekker volgens Van der Werf en vaak betreft het ook nog de zwaarst gedupeerde gezinnen die hiermee te maken krijgen. Deze ouders zijn boos, terecht boos volgens Van der Werf, “wachten al lang op herstel en hebben veelal het gevoel iedere keer opnieuw hun verhaal te moeten doen en verantwoording af te leggen.”

Van der Werf heeft namens het CDA Enkhuizen heeft een brief geschreven aan het college over deze groep mensen, in deze brief schrijft Van der Werf: “Vanuit landelijk horen we dat dit ook bij veel gemeenten wordt ervaren. Natuurlijk draagt dit niet bij aan herstel voor de ouders maar aan de andere kant ook zwaar is voor de mensen bij de gemeente die aan deze dossiers werken. Signalen van gemeenten dat de onvrede komt doordat ouders bijvoorbeeld veel meer en snellere ondersteuning verwachten van gemeenten dan mogelijk is. Of ze horen dat in een andere gemeente veel ruimer wordt ondersteund, en verwachten hetzelfde. Gemeenten hebben natuurlijk eigen beoordelingsruimte voor toekenning van de brede ondersteuning, maar weet wel dat het Rijk van gemeenten verwacht dat ruimhartig brede ondersteuning geboden wordt, omdat het geen “gewone” gezinnen betreft. Verder blijkt dat in gemeenten waar de politiek er dicht bovenop zit deze ondersteuning over het algemeen beter verloopt dat in gemeenten waar dit niet het geval is.

Van het college wil Van der Werf nu weten hoeveel toeslagouders er in de gemeente Enkhuizen zijn en die de brede ondersteuning krijgen en Van der Werf wil dat het college toelicht waar de grootste behoeften liggen van deze ouders en in hoeverre de gemeente Enkhuizen hieraan tegemoet kan komen. Ook wil Van der Werf weten waar de grootste knelpunten zitten in deze brede ondersteuning en of de ouders in Enkhuizen tevreden zijn met hoe de brede ondersteuning verloopt. Tot slot wil Van der Werf weten of Enkhuizen in overleg is met andere gemeenten over de brede ondersteuning.

Geef een reactie