Geen vergunning voor verbouwen winkel naar appartement aan de Westerstraat

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van gemeente Enkhuizen

Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning, Westerstraat 204, 1601AR Enkhuizen

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken bij een reguliere aanvraag en binnen 26 weken bij een uitgebreide aanvraag

Kennisgeving termijnverlenging Z2023-00001472, Westerstraat 126, 128, 130, 1601 AM Enkhuizen

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via email ruimte@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Bewoners Westerstraat gaan meebeslissen over nieuwe inrichting

Op de bewonersavond presenteert Enkhuizen op basis van de resultaten van de vragenlijst een aantal mogelijkheden voor de nieuwe inrichting.

Straks geen natte voeten meer in de Westerstraat, riool wordt vervangen

Omdat Enkhuizen daarvoor de straat moeten openbreken, gaat de gemeente ook aan de slag met een nieuwe inrichting van de Westerstraat.

Kleurrijk Enkhuizen, een pracht van een kleurrijke creativiteitsmarkt in de Westerstraat

Er is verder nog muziek in de vorm van het middeleeuws Geselscap Goet ende Fyn, er is kleurrijk straattheater speciaal gericht op kinderen

Aanvraag omgevingsvergunning, Westerstraat 7a, 1601AB Enkhuizen

Op dit moment kunt u nog geen bezwaar maken. Wanneer het besluit is genomen publiceert de gemeente een nieuw bericht.