Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning, Westerstraat 204, 1601AR Enkhuizen

Op 14 februari 2024 is een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van de voorgevel op de locatie Westerstraat 204, 1601AR Enkhuizen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2024-00000207. De aanvraag betreft de volgende activiteiten: Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Procedure

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken bij een reguliere aanvraag en binnen 26 weken bij een uitgebreide aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de initiator nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Enkhuizen via email: ruimte@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228. Op dit moment kunt u nog geen bezwaar maken. Wanneer het besluit is genomen publiceert de gemeente een nieuw bericht. In dat bericht staat ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Enkhuizen

Geef een reactie