Hoogheemraadschap gaat drie bruggen nabij Kweekwal 31 vervangen

De gemeente Enkhuizen heeft het Hoogheemraadschap vergunning verleend om drie bruggen nabij Kweekwal 31 te gaan vervangen. De bruggen verkeren in een dusdanige staat dat vervangen nodig is.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na datum van verzending bezwaar indienen. Kijk voor meer informatie hierover op de site van het hoogheemraadschap

Informatie

Voor nadere informatie kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VHIJG, cluster Vergunningen, telefoon 072-5828282. Wilt u inzage in de watervergunning, mailt u dan naar bedrijfsbureauvhijg@hhnk.nl.

Geef een reactie