Ouderen Enkhuizen komen niet meer in aanmerking voor kwijtschelding, SP wil opheldering

ENKHUIZEN – Mensen met een minimuminkomen kunnen kwijtschelding krijgen voor gemeentelijke heffingen en de kosten van het Hoogheemraadschap. Op de website van de gemeente Enkhuizen staat vermeld: Als u vermogen hebt zoals:

 • saldo van uw bankrekeningen
 • voertuig
 • grond
 • garage
 • tweede woning
 • (sta)caravan
 • boot
 • effecten, vorderingen of spaarbrieven
 • overwaarde van uw eigen woning

Margreet Keesman van de SP fractie in Enkhuizen: “Nu komen er bij de hulpdienst signalen binnen dat bijvoorbeeld senioren, die al jaren automatisch kwijtschelding ontvangen, niet door de toetsing heen komen voor automatische kwijtschelding. Zij moeten nu allerlei gegevens aanleveren. Steekproefsgewijs is daar niets mis mee, maar wat er wel gebeurd is dat zij nu geen kwijtschelding ontvangen met als reden:Voldoende vermogen op de spaar- of bankrekening.”

Om nu meer helderheid te krijgen heeft Keesman het college enkele vragen gesteld:

 • Wat is de hoogte van het vermogen waarop een afwijzing plaatsvindt?
 • Waarom wordt bij de afwijzing geen berekening geleverd hoe hoog het vermogen volgens
 • de gemeente is, wat onder ‘vermogen’ valt en hoe hoog een eventuele vrijstelling is. Dan
 • kunnen inwoners van onze gemeente zelf ook controleren of de afwijzing terecht.
 • Door wie is bepaald wat de hoogte van het vermogen mag zijn en waar is dat terug te vinden?
 • Wat is er veranderd in de kwijtscheldingsregels waardoor inwoners, in wiens situatie niets is veranderd, een afwijzing krijgen voor kwijtschelding?
 • Zou het hypothetisch mogelijk zijn dat de energietoeslag nog op een bankrekening staat en
 • deze nu meetelt in het vermogen, waardoor men de kwijtschelding misloopt? Zo ja, wat is uw mening hierover? Zo nee, hoe kunt u dit controleren?

  Geef een reactie