Gemeenteraad beslist over locatie opvang arbeidsmigranten

ENKHUIZEN – Locatieonderzoek in West-Friesland wijst de Schepenwijk in Enkhuizen als 1 van de 19 voorkeursgebieden aan. Dit voorkeurszoekgebied is gelegen in de gemeenten Enkhuizen en Stede Broec aan de westzijde van het bestaande bedrijventerrein Schepenwijk en ten noorden van de Westfrisiaweg. Grofweg omvat het gebied locaties langs de Kruitmolen, De Traanbok en De Drie Kronen.

Het college schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat voor het realiseren van een evenwichtige verdeling van voldoende kwalitatief goede woonlocaties in Westfriesland voor huisvesting buitenlandse werknemers (HBW) is door Sweco een locatieonderzoek uitgevoerd. Dit naar aanleiding van hetgeen is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland en het Regionale Woonakkoord. Hierin is onder andere de afspraak gemaakt dat we samen met de provincie in regionaal verband een overzicht leveren van potentiële locaties voor HBW. Dit locatieonderzoek is daar het resultaat van.

Het college schrijft verder in de brief dat het belangrijk is dat de vraag naar logiesplekken niet leidt tot verdringing van andere woningzoekenden in een toch al krappe woningmarkt. Het realiseren van huisvesting buitenlandse werknemers kan een verlichting betekenen voor de druk op de reguliere woningmarkt, doordat oneigenlijke huisvesting wordt tegengegaan. Bestaande woningen komen vrij voor reguliere bewoning.

Geef een reactie