Huishoudens gaan gemiddeld 10% meer waterschapsbelasting betalen, agrarische bedrijven veel minder, ‘dit is oneerlijk’ zegt de VEH

ENKHUIZEN – Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) onder alle waterschappen in Nederland blijkt dat de lasten voor huishoudens dit jaar gemiddeld met 10% stijgen. Opvallend is dat de lasten in 6 van de 21 waterschappen voor agrarische bedrijven juist dalen. Dit komt door eigen beleidskeuzen van de waterschapsbesturen. Zo betalen huishoudens in het waterschap Noorderzijlvest dit jaar 13% hogere waterschapslasten, terwijl de rekening voor agrarische bedrijven met maar liefst 16% omlaag gaat.

Huishoudens betalen dit jaar ruim 10% hogere waterschapslasten, tegenover slechts 3% voor bedrijven in de agrarische sector. Vereniging Eigen Huis vindt dat de verdeling van waterschapslasten eerlijker moet en roept de Tweede Kamer op om in te stemmen met het wetvoorstel waarin de waterschapslasten evenwichtiger kunnen worden verdeeld tussen huishoudens en andere categorieën.

WOZ-waarde zorgt voor oneerlijke lastenverdeling

Doordat de watersysteemheffing gebaseerd is op de WOZ-waarde van onroerend goed, is inmiddels ruim 80% van de opbrengst afkomstig van huiseigenaren. De WOZ-waarde van woningen steeg sinds 2015 namelijk met maar liefst 73 procent, tegenover 0,2 procent voor bedrijfspanden.

De vereniging wil dat er verschillende tarieven komen voor woningen en andere categorieën die waterschapslasten betalen. Het voorstel voor deze wetswijziging ligt bij de Tweede Kamer en wordt binnenkort plenair behandeld.

De verschillen tussen de waterschappen zijn groot. In het waterschap Amstel, Gooi en Vecht stijgen de lasten voor huishoudens met ruim 35%, terwijl in Aa en Maas de stijging slechts 3% bedraagt. Landelijk betalen huishoudens gemiddeld 50 euro hogere waterschapslasten dan vorig jaar.

Geef een reactie