Kennisgeving termijnverlenging Z2023-00001145, Het Witte Hert 3, 1601MJ Enkhuizen

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Het Witte Hert 3, 1601MJ Enkhuizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beslistermijn op de volgende aanvraag met zes weken verlengd:

Locatie: Het Witte Hert 3, 1601MJ Enkhuizen

Voor: vervangen van het bestaande gebouw

Datum besluit: 30 januari 2024

Informatie over het besluit

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via email ruimte@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Geef een reactie