Vergunning voor aanleggen fietspad Asterstraat/Noordweg Enkhuizen

ENKHUIZEN – Het Hoogheemraadschap heeft vergunning verleent voor het aanleggen van een fietspad in de zonering van de primaire waterkering nabij Asterstraat/Noorderweg in Enkhuizen. Vergunning verzonden op 05-11-2023.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na datum van verzending bezwaar indienen. Kijk voor meer informatie hierover op de site van het hoogheemraadschap: Externe link: (https://www.hhnk.nl/bezwaar-maken-tegen-een-bestuursbesluit)

Informatie

Voor nadere informatie kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VHIJG, cluster Vergunningen, telefoon 072-5828282. Wilt u inzage in de watervergunning, mailt u dan naar bedrijfsbureauvhijg@hhnk.nl.

Geef een reactie