Omgevingsdienst ziet minder overtredingen bij de vuurwerkverkooppunten dan in 2022

NOORD-HOLLAND – Bij controles op de opslag- en verkoop van vuurwerk hebben toezichthouders van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) in totaal 23 overtredingen geconstateerd, flink minder dan vorig jaar.

De intensieve controles vonden plaats op 27, 28,29 en 30 december. De inspecteurs bezochten toen onaangekondigd alle 32 vuurwerkopslagplaatsen en/of -verkooppunten in de regio Noord-Holland Noord meerdere keren voor controle. 

Tijdens deze bedrijfsbezoeken controleren de toezichthouders van OD NHN of de opslag van vuurwerk veilig en verantwoord conform de wet- en regelgeving gebeurt. Staat er bijvoorbeeld niet te veel vuurwerk in de bunkers, zijn de afstanden van het vuurwerk ten opzichte van het plafond en de muur in orde voor een goede werking van de sprinklerinstallatie, is het gangpad breed genoeg? Wordt er niet meer dan 25 kg consumentenvuurwerk verkocht aan een particulier, is de verkoopruimte vrij van (zeer) licht ontvlambare stoffen en drukhouders, zijn de deuren van de bunkers zelfsluitend etc. Allemaal richtlijnen die ervoor moeten zorgen, dat de opslag en verkoop van vuurwerk veilig en verantwoord kan gebeuren.

Geen concessies

Het afnemende aantal overtredingen bij vuurwerkopslag- en verkoop is bemoedigend. Rosalin van den Toorn, vuurwerkcoördinator bij OD NHN: “We merken dat ondernemers de regels weer wat scherper hebben. Vorig jaar, de eerste keer na corona dat vuurwerkverkoop weer mogelijk was, was de scherpte er soms wat af bij ondernemers en zagen we wat meer en relatief grotere overtredingen. Dit jaar zijn het er beduidend minder en zijn de overtredingen over het algemeen wat kleiner van aard. Maar controles blijven nodig om regels en veiligheid te kunnen handhaven. Ondanks dat de sfeer goed was, veel ondernemers aanwijzingen snel opvolgden, blijft elke overtreding er nog steeds één teveel. We doen geen concessies ten aanzien van de veiligheid. Dat is en blijft onze hoogste prioriteit.” 

Resultaat

Op 27 december, de dag voor de start van de verkoop, zijn er 11 overtredingen bij 8 bedrijven geconstateerd. Op de eerste verkoopdag op 28 december 9 overtredingen bij 4 bedrijven, en een dag later nog 3 overtredingen bij 2 bedrijven. Op de laatste verkoopdag zijn er geen overtredingen meer geconstateerd.

De geconstateerde overtredingen konden allemaal op dezelfde dag weer ongedaan worden gemaakt. Overtreders worden aangeschreven. Twee gevallen worden overgedragen aan de bijzonder opsporingsambtenaar voor strafrechtelijke afhandeling.

Geef een reactie