SED-gemeenten tekenen voor ‘Veilige School’

ENKHUIZEN – Een veilige school, waar iedere leerling zich prettig voelt en het allerbeste uit zichzelf haalt, dat is het gezamenlijke doel. Het doel van de gemeenten, de scholen en politie in Westfriesland. De wethouders Win Bijman, Thijs Visser en Simone Visser-Botman van Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland waren bij het ondertekenen. Ze zijn blij omdat ook nieuwe partners zich hebben aangesloten. Het Openbaar Ministerie, Halt en Stichting Netwerk doen nu ook mee. Ondanks alle gezamenlijke inspanningen blijven er veiligheidsproblemen spelen op en rond de scholen. Alleen samen kunnen de professionele samenwerkingspartners die veiligheidsproblemen goed aanpakken. 

Veilig voelen

Het convenant Veilige School is belangrijk omdat iedere leerling zich veilig moet voelen om zich te kunnen ontwikkelen en zichzelf te kunnen zijn’, zegt Win Bijman, wethouder Onderwijs in Enkhuizen. Namens de SED-gemeenten is hij de bestuurlijke vertegenwoordiger in het regionale Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO), het overlegmoment tussen onderwijs en gemeenten. Zijn collega-wethouder in Stede Broec, Thijs Visser: ‘Dit is een mooie stap naar meer veiligheid op onze scholen.’ Simone Visser-Botman, wethouder voor Drechterland vult aan: ‘Het is belangrijk dat we samen inzetten op een veilige schoolomgeving, dan ontstaat er bij jongeren ruimte om hun talenten te ontwikkelen.’  

Samen

In 2019 is voor het eerst een convenant afgesloten. In de afgelopen jaren zijn kluisjescontroles uitgevoerd, handhavingsacties gehouden en is een digitaal spreekuur opgezet. Maar er blijft veel werk te doen.
Denk aan jongeren die slachtoffer worden van cybercrime of agressie of aan het gebruik van middelen.
Maar helaas ook aan bezit van wapens of vuurwerk. Continu werken aan de veiligheid en het welzijn van de jongeren is een prioriteit.  

Het Martinuscollege, Vonk, RSG Enkhuizen, stichting Trigoon (in Stede Broec met De Praktijkschool Westfriesland), Atlas college, Tabor college, School voor Persoonlijk VO, stichting Ronduit, stichting Netwerk Hoorn, de gemeenten Drechterland, Stede Broec, Enkhuizen, Medemblik, Opmeer en Hoorn, Halt, politie en het Openbaar Ministerie doen mee met het nieuwe convenant.  

Doelstellingen

Het convenant heeft tot doel gezamenlijk de fysieke en sociale veiligheid in en om scholen in West-Friesland te bevorderen. Leerlingen en medewerkers moeten zich vertrouwd en veilig voelen. In een omgeving waar men elkaar respecteert en waar leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme, zorgwekkend en crimineel gedrag en het creëren van een (sociaal) veilig klimaat in en om de scholen van Wesfriesland. 

Preventie

Namens de werkgroep Convenant Veilige School geeft Stef Macke, directeur Tabor d’Ampte aan dat er nog meer ingezet moet worden op preventie. ‘Onder andere door het intensiveren van de inzet van het jongerenwerk op de VO-scholen in West-Friesland.’ Dit werd tijdens de ondertekening nog eens extra onderstreept door een korte lezing verzorgd door Jolanda Sonneveld, senior onderzoeker bij het lectoraat Youthspot verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam: ‘Door aanwezig te zijn op school kan het jongerenwerk de verbinding leggen tussen straat, thuis en school en daarmee de verschillende leefwerelden van de jongeren dichter bij elkaar brengen.’ 

Schoolbestuurders enthousiast

Ook de schoolbestuurders zijn enthousiast over het Convenant Veilige School West-Friesland. Schooldirecteur Eugene Kramer van RSG Enkhuizen: ‘We werken al een aantal jaren goed met elkaar samen als scholen, gemeente, politie, bureau Halt en andere betrokken partijen. Als we elkaar nodig hebben, dan weten we elkaar te vinden. Voor de veiligheid van onze leerlingen is dat sterke netwerk van groot belang. Op deze manier bieden we onze jongeren een fijne plek op een veilige school.’ 

Samen veilig

Zijn collega-directeur Kees van Bergeijk van het Martinuscollege vult aan: ‘Door samen te werken, maken we onze scholen en de samenleving veiliger. We zorgen niet alleen voor de fysieke veiligheid van leerlingen, maar ook dat ze zich goed en gesteund voelen. Door actief deel te nemen aan het Convenant Veilige School, zetten we ons met alle betrokken partijen in om een omgeving te realiseren waarin elke leerling ruimte krijgt om optimaal te groeien.’ 

Foto: Marcel Rob

Geef een reactie