Vek-Wik zoekt chauffeurs voor sporters met een beperking

ENKHUIZEN – Mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of visuele beperking kunnen al meer dan 2 jaar op de maandagavond en woensdagmiddag sporten bij gymnastiekvereniging Vek-Wik in Enkhuizen. Iedereen uit West-Friesland kan hier aan deelnemen.

De deelnemers komen momenteel uit Enkhuizen, Bovenkarspel, Grootebroek, Hoogkarspel, Spanbroek en Hoorn. Elke gemeente in West-Friesland heeft in haar beleid staan dat in principe een ieder moet kunnen sporten. Zo ook mensen met een beperking. Vek-Wik geeft hier daadwerkelijk uitvoering aan.

Het streven is zo veel mogelijk mensen uit geheel West-Friesland aan onze lessen deel te laten nemen.

Dikwijls is het vervoer van de sporters naar de gymzaal en weer terug naar huis een probleem. Of de taxi komt veel te vroeg of veel te laat, zodat af en toe de lessen niet gevolgd kunnen worden. Dit heeft onze vereniging al een aantal leden gekost.

Met behulp van een aantal vrijwilligers in de regio wil Vek-Wik er voor zorgen, dat:

  • nog meer mensen met een beperking gaan sporten/bewegen en
  • zij –zoals dat hoort – op tijd naar de gymzaal in het wijkcentrum De Bonte Veer, Wielewaal 1 te Enkhuizen worden gereden en weer thuis worden gebracht.

Voor de lessen op de woensdagmiddag (van 15.45 tot 17.45 uur) worden nog chauffeurs gezocht.

Zo mogelijk zal een pool van vrijwilligers worden gerealiseerd, zodat de ene chauffeur de sporter thuis ophaalt en de ander hem/haar weer na afloop van de les thuis brengt en de chauffeur niet elke woensdag hoeft te rijden. De chauffeur krijgt een kilometervergoeding.

Tijdens de schoolvakanties vinden er geen sportlessen plaats.

De eerste les vindt plaats op woensdag 6 september a,s.

Wilt ook u een steentje bijdragen aan deze unieke tak van sporten en lijkt het u leuk om de sporters te vervoeren, neem dan s.v.p. contact op met Hans de Vries, coördinator sporten met een beperking bij gymnastiekvereniging Vek-Wik.

Telefoon: 06-83205270 / mail: sportmetbeperking@vekwik.nl

Geef een reactie