Verzekeringen weigeren fatbikes te verzekeren, te vaak gestolen maar ook te vaak opgevoerd

ENKHUIZEN – ANWB/Unigarant stopt vanaf 6 september met het verzekeren van fatbikes. De redenen hiervoor zijn de extreem hoge diefstalcijfers en de trend om fatbikes technisch aan te passen. Om fietsverzekeringen betaalbaar te houden is deze maatregel noodzakelijk. De komende tijd gaat de ANWB onderzoeken hoe fatbikes in de toekomst toch op een verantwoorde manier verzekerd kunnen worden. Bestaande klanten krijgen bericht per wanneer de lopende verzekering wordt beëindigd.

Het aantal verzekerde fatbikes bij de ANWB is sinds de invoering van de helmplicht voor snorfietsen snel gegroeid. De fiets met dikke banden is voor veel mensen een goed alternatief. De keerzijde van de populariteit is grote diefstalgevoeligheid. In sommige delen van Nederland is de kans op diefstal zelfs zo groot, dat het niet de vraag is óf, maar wanneer je fatbike gestolen wordt. 

Floor van Workum, CEO ANWB Verzekeren zegt hierover: “We vinden het spijtig dat we dit besluit moeten nemen. Op dit moment hebben we echter geen andere keuze. De diefstalcijfers van fatbikes zijn torenhoog en om fietsverzekeringen voor eenieder betaalbaar te houden zijn we gedwongen om dit besluit te nemen. Het diefstalprobleem beperkt zich niet alleen tot fatbikes. Om te voorkomen dat we in de toekomst dit soort beslissingen vaker moeten nemen, hebben we als ANWB het initiatief genomen tot een branchebrede systeemaanpak fietsdiefstal. Hierin werken stakeholders samen op meerdere fronten tegelijk aan oplossingen van registratie, data-uitwisseling en beveiliging.

Fatbikes vaak aangepast en opgevoerd

Daarnaast worden veel fatbikes na de verkoop aangepast, bijvoorbeeld door een gashendel aan te brengen, de fatbike op te voeren of beide. Dit vergroot het risico op schade en onveilige verkeerssituaties. Door de toevoeging van een gashendel of het opvoeren, krijgen deze fietsen de kenmerken van een snorfiets en mogen ze zonder kenteken niet de openbare weg op. Ongevallen met zulke motorrijtuigen zijn niet verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering van de bestuurder en kunnen daardoor grote financiële impact hebben.

Vanuit de ANWB vinden we het massaal opvoeren en ombouwen van fatbikes een gevaarlijke trend. Want buiten de financiële aansprakelijkheidsrisico’s die het met zich meebrengt, zorgt het ook voor gevaarlijke situaties op de weg. Het remmen van deze trend is dan ook een nadrukkelijk uitgangspunt als we de voorwaarden voor de nieuwe fatbikeverzekering gaan ontwikkelen.” aldus Van Workum

Aangepaste verzekering

De komende tijd gaat de ANWB onderzoeken hoe fatbikes toch op een verantwoorde manier verzekerd kunnen worden. Denk daarbij niet alleen aan een passende premie, maar bijvoorbeeld ook aan beveiligings- en stallingseisen.

Geef een reactie