Voorgenomen verkoop strook gemeentegrond naast Populierenlaan 1 Enkhuizen

De gemeente Enkhuizen maakt hierbij bekend dat zij voornemens is een strook grond van in totaal ca. 152 m2 te verkopen aan de aangrenzende eigenaar van Populierenlaan 1, 1602 SW Enkhuizen.

Objectinformatie

Het betreft een strook grond, deel uitmakend van het kadastrale perceel gemeente Enkhuizen, EHZ 00 B 3369. De strook is gelegen aan de noordzijde van het perceel Populierenlaan 1 Enkhuizen. De totale oppervlakte bedraagt ca. 152 m2.

De eigenaar van Populierenlaan 1 Enkhuizen is de enige serieuze gegadigde

Naar oordeel van de gemeente Enkhuizen is de aangrenzende eigenaar van Populierenlaan 1 Enkhuizen de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor deze voorgenomen verkoop.

1. De eigenaar van Populierenlaan 1 Enkhuizen wil deze grond blijven gebruiken als tuin, aansluitend op de huidige voor- en achtertuin.

2. De grond heeft de bestemming wonen en is bij de eigenaren in gebruik als tuin.  

3. Gelet op de ligging en de bestemming van het perceel is de strook grond enkel te gebruiken tezamen met het aangrenzende perceel Populierenlaan 1 Enkhuizen en niet zelfstandig.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop van de grond aan de aangrenzende eigenaar van Populierenlaan 1 Enkhuizen, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u dit binnen 20 dagen na de dag van deze publicatie, met opgave van redenen, schriftelijk kenbaar te maken bij de gemeente Enkhuizen, Postbus 11, 1600 AA Enkhuizen onder vermelding van ‘Reactie op voornemen tot verkoop strook gemeentegrond Populierenlaan 1 Enkhuizen.

Met deze publicatie geeft de Gemeente uitvoering aan het zogenaamde Didam-arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR: 2021:1778).

Geef een reactie