Weer thuis na opname in het ziekenhuis? De Westfriese apothekers komen bij u thuis

ENKHUIZEN – De huisbezoeken zijn onderdeel van een vervolgonderzoek naar het effect van een bezoek vanuit de apotheek op medicatiegerelateerde problemen na ontslag. Specifiek wordt gekeken bij welke patiënten een huisbezoek het meest zinvol is en wat de effectiviteit is van een telefonisch consult ten opzichte van een huisbezoek. De huisbezoeken zijn geïnitieerd door de Coöperatieve Apothekersvereniging West-Friesland (CAWF) en Apothekers Coöperatie Noord-Holland Noord (APCON). Het onderzoek wordt begeleid door SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy in Leiden. Zorgverzekeraar VGZ financiert het onderzoek vanuit de eerstelijns ondersteuningsgelden.

De huisbezoeken zijn een van de initiatieven om inwoners in de regio farmaceutische zorg van kwalitatief hoogstaand niveau te bieden. De apothekerscoöperaties CAWF en APCON zijn met de preferente zorgverzekeraar in gesprek om te kijken of de huisbezoeken ook gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden zoals screening van ouderen op valpreventie.

Problemen met medicatiegebruik na ontslag

Mensen worden ouder en wonen langer zelfstandig thuis. Van de 65-plussers gebruikt 30-45% vijf of meer verschillende geneesmiddelen. Voor de 75-plussers loopt dit aantal op tot meer dan negen. Na ontslag uit het ziekenhuis komen medicatiegerelateerde problemen vaak voor, waarmee dit ook gezien kan worden als een uitdagende situatie voor patiënten. Problemen na ontslag uit het ziekenhuis ontstaan onder andere wanneer de patiënt niet goed heeft onthouden of begrepen dat bepaald medicijngebruik is gestart, gewijzigd of gestopt, en waarom dat zo is. Hierdoor kan een patiënt de medicatie thuis verkeerd gaan gebruiken en problemen krijgen, zonder dat zorgverleners of de patiënt dat in de gaten hebben. Het apotheekteam kan patiënten in deze overgang begeleiden in het goed gebruik van medicatie.

Twee eerdere pilots in West-Friesland hebben aangetoond dat er veel misgaat in het medicatiegebruik na ontslag uit het ziekenhuis. De gevonden problemen varieerden van mild tot ernstig, zoals gevaarlijke dubbelmedicatie of een totaal verlies van overzicht over het geneesmiddelengebruik. Een huisbezoek van de openbare apotheker bij ouderen met polyfarmacie die uit het ziekenhuis waren ontslagen leidde tot minder medicatiegerelateerde problemen. Vrijwel alle bezochte ouderen (96,8%) vonden het huisbezoek zinvol en zo’n 70% gaf aan na een volgend ontslag uit het ziekenhuis graag weer een huisbezoek te willen krijgen.

Geef een reactie