2024 staat voor de deur en dit verandert er allemaal, minimumloon, bijstand en AOW omhoog

ENKHUIZEN – Nog een paar dagen en dan zit 2023 er weer op en start 2024, en in het nieuwe jaar gaat er een hoop veranderen, zo gaat de huurtoeslag omhoog, maar gaat de zorgtoeslag naar beneden, stijgt het minimumloon en de uitkeringen maar verdwijnt de energietoeslag. De accijnzen op de brandstoffen gaan niet omhoog maar de wegenbelasting gaat wel weer omhoog door hogere opcenten vanuit de provincies.

Tweede forse verhoging minimumloon

Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur. Het gaat om een reguliere indexatie, elk half jaar stijgt het minimumloon mee met de cao-lonen. Tegelijk voert het kabinet per 1 januari 2024 een nieuwe wet in voor het minimumuurloon.

De invoering van het wettelijk minimumuurloon betekent dat er geen wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen meer zijn. Daarvoor in de plaats komt 1 uniform minimumuurloon, waar alle werknemers in Nederland recht op hebben. Het maandloon van een minimumloonverdiener wordt straks bepaald door het feitelijke aantal uren dat is gewerkt. Nu is het nog zo dat minimumloonverdieners die 40 uur werken een lager uurloon hebben dan mensen die 36 uur werken. Aan die ongelijkheid komt een einde. Het minimumuurloon is het resultaat van het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Kathmann en Maatoug.

Door het hogere minimumloon gaan ook automatisch de uitkeringen van de bijstand en AOW omhoog. Nadeel is dan weer dat bedrijven de prijzen weer zullen gaan verhogen om dit op te vangen. O.a. de prijsstijgingen voor ons voedsel zal stijgen, niet zo erg als in 2023 maar met enkele procenten. Wel moet worden opgemerkt dat niet al ons voedsel in prijs zal gaan stijgen.

Huurtoeslag

Het kabinet heeft het systeem van huurtoeslagen aangepast en deels versoberd en deels verhoogd. Waar tot en met dit jaar de huurtoeslag ging over de totale huurprijs dus inclusief servicekosten, in 2024 gaat het enkel nog om de kale huur dus zonder servicekosten, ook gaat het bedrag met 4 euro omhoog waar je geen huurtoeslag voor krijgt. Wel gaat de huurtoeslag met enkele tientjes per maand omhoog met een maximum van 34 euro.

Zorgtoeslag

Ook de zorgtoeslag gaat veranderen, mensen met AOW-uitkering of een minimumsalaris gaan 40 euro per maand meer betalen, dat komt omdat de zorgpremies met gemiddeld 9 euro gaan stijgen en de zorgtoeslag met 31 euro wordt verminderd. Alleenstaanden krijgen te maken met een daling van maximaal 31 euro per maand, gezinnen met 29 euro per maand. Daarnaast daalt de inkomensgrens voor alleenstaanden naar 37.496 euro per jaar en voor gezinnen naar 47.386 per jaar.

Ook de boetes gaan in 2024 flink omhoog

Naast de lasten zullen ook de boetes in 2024 flink omhoog gaan, het kabinet erkent dat dit gebeurt om de schatkist te spekken en de ‘verkeersaso’s’ harder te straffen. O.a. parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats zonder kaart, niet handsfree bellen in de auto, te snel rijden binnen en buiten de bebouwde kom gaat fors duurder worden.

Lees ook: Je gaat vanaf 1 januari fors meer betalen als je een verkeersovertreding begaat.

Geef een reactie