CarwashPlus Enkhuizen wil autowascentrum aan de Dolfijn vestigen

ENKHUIZEN – Burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen maken ter uitvoering van de Wet milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende melding is ontvangen:

Activiteitenbesluit milieubeheer

CarwashPlus Enkhuizen, De Dolfijn 7 (1601ME) in Enkhuizen, et oprichten van een bedrijf met een autowascentrum met een kettingbaan wasstraat en overdekte zelfbediening interieurreinigings-plaatsen; Zaaknummer OMG-001640.

In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu.

Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.

Informatie:Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) telefoonnummer 088-102 13 00.

Geef een reactie