Enkhuizen is vier gedecoreerden rijker

ENKHUIZEN – Vandaag ontvingen vier inwoners van Enkhuizen een koninklijke onderscheiding. Het was, traditiegetrouw, een grote verassing voor de nieuw-gedecoreerden. In de Westerkerk kregen zij door burgemeester Van Zuijlen de versierselen uitgereikt die horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Foto: Annemarie Wolkers-Ven

Elisabeth Turksma-Biere

In 2006 heeft Lies Turksma-Biere samen met anderen het initiatief genomen om tijdens het 650 jaar vieren van de stadsrechten in Enkhuizen een gedenkwaardige gebeurtenis te organiseren. Dit werd de ‘De inval van de Broekers’ uit 1425, deze historische gebeurtenis werd in de straten van Enkhuizen nagespeeld door een grote groep vrijwilligers.
Ook in het Zuiderzeemuseum is Lies een actieve vrijwilliger. Ze levert een onmisbare bijdrage aan verschillende evenementen, zoals het Pietendorp. In het verhalenhuis van het museum leest Lies bezoekers voor over diverse mythes en sages.

Vanaf 2007 is Lies verbonden aan de Sgt. Pepper’s Jazz-Club Enkhuizen. Lies is lid van de redactie van het kwartaalblad Hot News.  Vanaf 2006-2007 is Lies programmamaker geweest bij de lokale radio omroep, later WEEFF. En tot slot is Lies actief bij Oranjevereniging Juliana, waar zij diverse activiteiten ondersteunt.

Tekst gaat verder onder de foto

Bernaditte Veenstra-Koolhaas

Al meer dan 60 jaar is Bernaditte Veenstra-Koolhaas lid van het Koninklijk Stedelijk Muziekkorps (KSM). En in die 60 jaar is zij altijd actief betrokken geweest in diverse bestuursfuncties. Bernaditte was 25 jaar penningmeester, 18 jaar secretaris en 3 jaar vice voorzitter.  Daarnaast beheerde zij ook de uniformen, muziekinstrumenten en bladmuziek. Nog steeds zorgt zij voor het kleine onderhoud van de instrumenten die eigendom zijn van KSM. Bernaditte was ook zeer betrokken bij het organiseren van concerten, een verloting tijdens een concert en het regelen van de prijzen. Bernaditte is ook heel vindingrijk. Voor het 110 jarig bestaan van het Koninklijk Stedelijk Muziekkorps in 1990 moest er een nieuw uniform komen. Samen met haar echtgenoot stelde Bernaditte een kwartetspel samen over Enkhuizen. Het was een groot succes. Bijna alle 2500 spellen werden verkocht. En dat leverde een bedrag op van ongeveer fl. 18.000. Een welkom bedrag voor de nieuwe uniformen.

Bernaditte is ook 20 jaar lang actief betrokken geweest bij het leerlingenorkest van KSM, de Music Stars.

Tekst gaat verder onder de foto

Foto: Annemarie Wolkers-Ven

Echtpaar Jacobus J.G. Reijnders en Cornelia C.M. Reijnders-van der Stam

De zwager en broer van meneer en mevrouw Reijnders, Ben van der Stam, zette zich in voor kinderen met Cerebral Palsy (hersenbeschadiging) in Nepal. Hij was nauw betrokken bij de Self-help Group for Cerebral Palsy (SGCP). Door een noodlottig ongeval kwam Ben in 1992 bij een vliegtuigcrash in Nepal om het leven. Hij was op weg naar kinderen met een aangeboren hersenbeschadiging. Het project wat gestart was voor deze kinderen bestond slecht enkele jaren, het doel was het bouwen van een nieuw therapiecentrum. 

Na het overlijden van Ben verdiepten Corrie en Co zich in het werk van Ben. Ze begonnen met kleine, succesvolle inzamelingsacties. Maar al snel werd het groter. In 2000 richtte zij de stichting Holland Building Nepal op. Het primaire doel was een fysiotherapie- en schoolgebouw te bouwen waar de gehandicapte kinderen langdurig van konden profiteren.   

In de afgelopen jaren heeft de Stichting Holland Building Nepal met ondersteuning vanuit de AFAS Foundation een achttal projecten uitgevoerd in Nepal. Daar waar de hulp het hardst nodig is in Nepal heeft het echtpaar Reijnders op diverse manieren bijgedragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van diverse doelgroepen. 

Al meer dan 20 jaar ondersteunt het echtpaar Reijnders bij de ontwikkeling van de infrastructuur van de Self-help Group for Cerebral Palsy (SGCP) in Nepal en bij de introductie van SGCP Nepal Europa en Nederland in het bijzonder. Daarmee stellen zij het SGCP in staat om een goed netwerk uit te bouwen dat bestaat uit Europese studenten, vrijwilligers, experts, donoren en organisaties.

De tomeloze en belangeloze inzet van het echtpaar Reijnders heeft in Nepal heel wat levens kleur gegeven. Gehandicapte kinderen met een uitzichtloze situatie zijn mede dankzij de persoonlijke betrokkenheid van het echtpaar Reijnders uit de anonimiteit gehaald.  

Geef een reactie