Extra verhoging minimumloon

ENKHUIZEN – Vanaf 1 juli 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog. Het minimumloon wordt elk halfjaar geïndexeerd (aangepast). Zo stijgt het mee met de cao-lonen.

Nu gaat het wettelijk minimumuurloon met 1,2% extra omhoog. Het minimumloon stijgt door deze extra verhoging naar verwachting van: op dit moment € 13,27 per uur naar minimaal € 13,43 per uur

De precieze verhoging hangt af van de halfjaarlijkse indexatie

De wetswijziging gaat naar verwachting in op 1 juli 2024. Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Eerst moeten de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel aannemen. Na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant kan de wet ingaan.

Geef een reactie