Flinke toename ernstig letsel onder 12- tot en met 17-jarigen door e-bike

ENKHUIZEN – “Vanuit VeiligheidNL herkennen we het beeld dat de vergrijzing een belangrijke drijver is van de toename van het aantal verkeersslachtoffers“, zegt Martijntje Bakker van VeiligheidNL. De zorgen over de verkeersveiligheid van de groep oudere fietsers, onderschrijft VeiligheidNL. Daarbij blijkt uit recente cijfers uit het Letsel Informatie Systeem (LIS) dat er nog een andere groep kwetsbare weggebruikers steeds vaker op de Spoedeisende Hulp (SEH) terechtkomt. Het aantal SEH-bezoeken in verband met ernstig letsel bij jongere fietsers (12-17 jaar) is in de periode 2013-2022 gestegen met 38 procent.

Zorgen over opmars elektrische fiets

Het aantal jongeren dat door een verkeersongeval met een elektrische fiets op de SEH is terechtgekomen voor ernstig letsel is in de periode 2018-2022 verviervoudigd. In 2022 vonden onder 12-17 jarigen ten minste 500 SEH-bezoeken plaats voor ernstig letsel na een ongeval met een elektrische fiets, tien procent van het totaal van alle SEH-bezoeken voor ernstig letsel door een fietsongeval in deze leeftijdsgroep.

Bakker: “De elektrische fiets lijkt verantwoordelijk voor ruwweg de helft van de stijging van het aantal SEH-bezoeken voor ernstig letsel bij fietsers in de leeftijdsgroep 12-17 jaar. In enkele gevallen was duidelijk dat het ongeval met een fatbike had plaatsgevonden, een type elektrische fiets in opkomst onder de jeugd.

Naast het belang van aandacht voor een veilige fietsinfrastructuur is het belangrijk om te kijken hoe we veiliger gedrag kunnen stimuleren. Volgens Martijntje Bakker is ook het dragen van een fietshelm een middel dat substantieel helpt bij de reductie van ernstig hoofd- en hersenletsel.

Ouders moeten zich realiseren dat hun kinderen vaak te hard rijden op de e-bike en hierbij geen hoofdbescherming dragen,” volgens Martijntje Bakker

Geef een reactie