HVC ziet productie duurzame energie in 2022 naar recordhoogte stijgen

ENKHUIZEN – HVC heeft in 2022 niet eerder zoveel duurzame energie geproduceerd. De groei van het aantal aansluitingen op warmtenetten zet onverminderd door. In het HVC-verzorgingsgebied is veel vraag naar de (mogelijkheden voor) warmtenetten. Dat komt onder andere door de hoge energieprijzen van afgelopen jaar en het standpunt van de Rijksoverheid dat warmtenetten in meerderheid in publieke handen moeten komen. Naast de diversificatie van de warmtebronnen, met een in potentie belangrijke rol voor geothermie, is ook het aansluiten van particuliere woningen een belangrijk aandachtspunt.

Afvang van CO2

Bij het verduurzamen van afvalenergiecentrales gaat, naast een energetische optimalisatie, het afvangen van CO2 een belangrijke rol spelen. Ook HVC werkt haar plannen voor een grootschalige CO2-afvanginstallatie verder uit. De afgevangen CO2 wordt gebruikt voor onder andere de glastuinbouw en/of ondergrondse opslag. Eventuele besluitvorming over (investeringen in) een dergelijke afvanginstallatie, wordt ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorgelegd. Heffingen op de onlosmakelijke CO2-emissies van afvalverbranding, dan wel eventuele investeringen om deze emissies te beperken zullen leiden tot toenemende verwerkingskosten.

Omzet sterk gestegen

In 2022 is de omzet van HVC aanzienlijk toegenomen, van ruim € 410 miljoen in 2021 naar ruim € 502 miljoen in 2022. Dat is onder andere veroorzaakt door hogere opbrengsten voor zowel energie als secundaire grondstoffen. Echter, ook de kosten waren in 2022 fors hoger dan in 2021, zoals hogere kosten voor grond- en hulpstoffen en transportkosten. Daarnaast heeft de geplande totaalstop in Alkmaar geleid tot hogere onderhoudskosten en meerkosten voor externe verwerking van afval. Door uitbreiding van het aantal fte’s en de Cao-afspraken met betrekking tot de salarisontwikkeling, zijn ook de kosten op dit punt aanzienlijk toegenomen. Het resultaat na belastingen is door deze ontwikkelingen iets hoger, namelijk ruim € 28 miljoen (ten opzichte van ruim € 26 miljoen in 2021).

Geef een reactie