Kantine DTS wordt ook BSO, Enkhuizen verleent vergunning

ENKHUIZEN De gemeente heeft op 23 november 2023 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2023-00000458 voor het wijzigen van kantine club naar opvang BSO op de locatie Immerhornweg 1, 1601DC Enkhuizen. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten: handelen in strijd met de ruimtelijke regels en het brandveilig gebruiken

Inzage

De stukken kunt u digitaal inzien bij ‘bekijk documenten‘ van deze publicatie en de stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Procedure

Indien u daartoe gerechtigd bent kunt u een beroep aantekenen tegen het besluit. U dient daartoe een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email ruimte@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt/beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

Geef een reactie