Meer bedden nodig voor opvang asielzoekende kinderen en jongeren

ENKHUIZEN – Momenteel is dagelijks vrijwel ieder bed voor alleenreizende kinderen en jongeren tot en met 17 jaar (alleenstaande minderjarige vreemdelingen, afgekort amv) bij het COA en Nidos bezet. Als de capaciteitsgroei voor opvang van deze alleenstaande minderjarige vluchtelingen niet snel en drastisch versnelt, bestaat het risico dat een grote groep kinderen en jongeren tijdens de zomer van 2023 geen bed, bescherming en begeleiding heeft. Het COA en Nidos verzoeken ook de gemeente Enkhuizen dringend te helpen om dit te voorkomen door te versnellen op de huidige opgaven (asielopvang amv en huisvesting/taakstelling amv).

Hogere instroom asielzoekers

De instroom in de maanden april en mei is hoger geweest dan de maanden ervoor en zal naar verwachting de komende periode verder toenemen. Ondanks alle inspanningen vanuit het COA, Nidos, de contractpartners van Nidos en gemeenten om de opvang uit te breiden, moeten beide instanties constateren dat de hoeveelheid beschikbare bedden voor deze doelgroep steeds verder achterloopt op de aantallen die nodig zijn om deze groep van opvang te kunnen voorzien. Het COA, Nidos en de contractpartners van Nidos verwachten de komende maanden nog wel iets uit te breiden, maar de verwachte aantallen gaan zeker met de huidige instroom niet toereikend zijn om alle jongeren een bed en begeleiding te kunnen bieden. Daarnaast bestaat een groot deel van de huidige COA-locaties uit noodopvang en is dus (zeer) tijdelijk. Ook voor deze locaties dienen duurzame plekken gevonden te worden.

Om te voorkomen dat anders dan nu een beroep gedaan moet worden op crisisnoodopvang voor amv – zonder adequate begeleiding, dit vereist immers een voorbereidingstijd van twee tot drie maanden – of dat deze zomer kinderen en jongeren zelfs zonder bed en begeleiding komen te zitten, verzoeken het COA en Nidos u dringend om de bestaande opgave (‘Opgaven opvang en huisvesting’, versie 2 mei 2023) voor de tweede helft van 2023 te versnellen en in de maanden, juli en augustus reeds te realiseren.

Voor het COA gaat het om een versnelling op de opvangopgave amv met ten minste 200-250 plekken in de maanden juli en augustus van de gevraagde 700 additionele plekken voor 2023. Bij voorkeur met duurzame, dus langdurige opvangplekken en zo min mogelijk noodopvanglocaties.

Voor Nidos betekent dit een versnelling op de opgave huisvesting (taakstelling amv) t.b.v. de uitbreiding van het aantal kleinschalige opvangplekken voor amv met status. Het verzoek is om per direct, maar uiterlijk in juli en augustus, 10 kleinschalige opvanglocaties per provincie ter beschikking te stellen aan Nidos en haar contractpartners. Dit is geen aanvullend verzoek, maar onderdeel van de opgave die er al ligt per 1 juli 2023, te weten 2.000 extra kleinschalige opvangplekken voor amv met status.

Geef een reactie