Superflexwoningen eerst voor Oekraïners daarna voor Enkhuizers

ENKHUIZEN – De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland werken sinds maart 2022 samen in de opvang voor Oekraïense ontheemden. Op de Gouw in Hoogkarspel en op de ijsbaan in Enkhuizen zijn op dit moment twee noodopvanglocaties. Gezien de huidige situatie in Oekraïne is het helaas niet te verwachten dat de bewoners van deze locaties op korte termijn kunnen terugkeren naar hun thuisland. Daarnaast is aan omwonenden toegezegd dat de opvanglocatie op de ijsbaan maximaal twee jaar gebruikt wordt. Hierdoor ontstond de noodzaak om op korte termijn op zoek te gaan naar een locatie waar de ontheemden voor langere tijd en op een meer zelfstandige manier kunnen verblijven. In Enkhuizen is een locatie gevonden op sportpark Immerhorn.

In goed overleg met s.v. Enkhuizen worden op één van de voetbalvelden super-flexwoningen geplaatst. Super-flexwoningen kunnen snel geplaatst en verplaatst worden. Deze woningen worden neergezet voor een periode van 10 jaar. Om de tijdelijke huisvesting mogelijk te maken heeft het college van Enkhuizen de samenwerking met Welwonen opgezocht. Op het moment dat de opvang van de Oekraïense ontheemden niet meer noodzakelijk is, worden de super-flexwoningen tijdelijk toegevoegd aan de sociale woningvoorraad.

Invulling locatie

Op het voetbalveld rechtsachter komen 39 super-flexwoningen waarin de ontheemden op een meer zelfstandige manier met meer privacy kunnen verblijven. Het gaat hierbij om 2-, 4- en 6-persoons woningen. Deze beschikken over een woonkamer, slaapkamer(s), eigen keuken en sanitair. Ook komt er op de locatie een centraal gebouw voor de locatiebeheerder en de gezamenlijke wasmachines. Hier kunnen ook activiteiten georganiseerd worden.

Vervolg

Naar verwachting starten de voorbereidende werkzaamheden op korte termijn. De super-flexwoningen worden in november en december 2023 geplaatst. Als de woningen gereed zijn verhuizen de ontheemden naar de super-flexwoningen. Hierna worden de units op de opvanglocatie op de ijsbaan afgebroken. Vervolgens wordt de ijsbaan zo snel mogelijk weer in oude staat terug gebracht.

Geef een reactie