Veel unieke vondsten bij renovatie kade Rommelhoek

ENKHUIZEN – De afgelopen maanden is er gewerkt aan het vernieuwen van de kade in De Rommelhoek van Enkhuizen. Dit is het gebied in de Buitenhaven en bij Eiland (Drommedaris). De archeologische dienst heeft hier onderzoek gedaan. Bij de kadewerkzaamheden is de grond achter de kade verwijderd. Onder het hedendaagse zand zitten oudere grondlagen, die onder andere bakstenen en dakpannen bevatten. Er zijn interessante vondsten gedaan zoals een kanonskogel, een kruisbeeldje van lood/tin, een tinnen zuigfles (melkflesje voor een baby), een bijzonder mes en een disselkop. Door een voorbijganger is een ijzeren bootshaak gevonden.

Tekst gaat door onder de afbeelding

Onder de moderne kademuur stonden lange recente palen van naaldhout. Wat meer zuidoostelijk, dus achter de kademuur, bleken veel houten palen in de bodem aanwezig te zijn. Zij horen bij een oudere kademuur. De palen zijn eruit getrokken en onderzoekers hebben die op de Gependam onderzocht.

Het zijn vooral eiken palen, hele dikke maar vrij korte en lange dunne palen, maar ook palen van grenenhout. We vermoeden dat de eiken palen uit de 15de en 16de eeuw dateren en de grenen palen uit de 17de of 18de eeuw. Van een deel van de palen hebben we houtmonsters genomen met de kettingzaag, zij worden onderzocht door middel van speciaal onderzoek waarmee het kapjaar en de herkomst van het hout worden bepaald.

Tekst gaat verder onder de foto

Bij de Buitenhaven worden de steigers vervangen en de kade vernieuwd. De kade is als primaire waterkering in eigendom van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het hoogheemraadschap is nu bezig met het herstellen van het talud. Daarna kan de gemeente verder met het vervangen van de steigers.  

Bij het Eiland is de aannemer bezig met het vervangen van de kademuur. Bij controle van de bestaande muur bleek dat grond onder de kade wegspoelt waardoor de muur kan verzakken. Er wordt een stalen damwand geplaatst met daaroverheen een afdekking van beton. Op de betonwand komen basaltkeien. Deze constructie zorgt ervoor dat de kade weer voor jaren goed is beschermd. Het materiaal dat nodig is voor de werkzaamheden wordt van en naar het Eiland aangevoerd over het water, vanaf de Gependam. Zo voorkomen we dat groot transport voor de aanvoer van het materiaal via de binnenstad naar het Eiland moet rijden. 

Tekst gaat verder onder de foto

De Havendienst heeft ruim voor de start van de werkzaamheden alle booteigenaren geïnformeerd zodat zij konden zorgen dat de boten werden verplaatst. De werkzaamheden zullen voor het begin van het vaarseizoen in 2024 klaar zijn.   

Op basis van inspecties heeft de gemeente een onderhoudsplan gemaakt voor de bruggen in Enkhuizen. Zo zorgen we dat de bruggen veilig zijn en er op tijd onderhoud plaatsvindt als dat nodig is. Als uit tussentijdse controles blijkt dat er spoedreparaties nodig zijn, worden die gelijk uitgevoerd. 

Geef een reactie