VVD NH wil opheldering provincie over advies VNG niet sluitende begroting na 2025 in te leveren

ENKHUIZEN – VVD-fractievoorzitter Marjolein Groot wil van Gedeputeerde Staten weten of zij al in gesprek zijn met de gemeenten in Noord-Holland over de komende begroting, dit naar aanleiding van de oproep van de VNG om na 2025 geen sluitende begroting meer in te leveren vanwege een bezuinigingsronde door het kabinet van tussen de 2 en 3 miljard euro. Hierdoor zullen 6 van de 10 gemeenten in financiële problemen komen zegt de VNG.

De provincie houdt toezicht op de financiële posities van de gemeenten en als deze niet in orde zijn dan kan de provincie preventief of repressief toezicht gaan houden, onder curatele stellen of beter bekend als Artikel 12. In een brief aan de Gedeputeerde Staten schrijft Groot: “Nu de VNG heeft geadviseerd om een realistische begroting voor 2026 en 2027 in beeld te brengen op basis van het huidige takenpakket, de noodzakelijke investeringen, de inflatie, de stijgende rente en de ambities uit de coalitieakkoorden en geschatte mee- en tegenvallers. Naar verwachting zullen de meerjarenramingen 2026 en 2027 dan duidelijke tekorten aangeven. 2026 wordt daarom ook wel ‘het ravijnjaar’ genoemd. Dit VNG-advies is ook besproken in het landelijk vakberaad gemeentefinanciën van de provinciale toezichthouders. De lijn van het advies wordt door de provinciale toezichthouders herkend maar zij geven aan zelf de verantwoordelijkheid te behouden voor de uiteindelijke toetsing.

Maar Groot wil ook weten van de Gedeputeerde Staten of er nu al gemeenten in Noord-Holland zijn die hun begroting van 2024 en 2025 niet sluitend krijgen en of de provincie gemeenten die een structureel tekort laten zien onder toezicht komen te staan en mocht dit gaan gebeuren of de provincie voldoende capaciteit heeft om deze intensieve toezicht uit te voeren.

Geef een reactie