Waar komen de ondergrondse containers in de binnenstad te staan

ENKHUIZEN De gemeenteraad heeft eind 2021 het Afvalbeleidsplan vastgesteld waarmee het restafval en plastic, blik en drinkpakken in de binnenstad ondergronds worden gebracht en gft en etensresten apart aangeboden kan worden in verzamelcontainers. Dit betekent dat de vuilniszakken uit het straatbeeld verdwijnen.

Proefsleuven

Inmiddels zijn een aantal mogelijke locaties voor de ondergrondse containers in beeld gebracht. Van 8 t/m 19 mei 2023 worden proefsleuven op deze locaties gegraven. Dit is nodig om te onderzoeken waar de ondergrondse containers geplaatst kunnen worden. Hierbij wordt onder meer gekeken naar kabels en leidingen en archeologische waarden.

Aannemer Rutte Groep gaat de werkzaamheden uitvoeren. Dit vindt plaats van 8 t/m 19 mei. Het gehele locatie-onderzoek is klaar in het najaar. De gemeente Enkhuizen verwacht dat de ondergrondse containers eind van het jaar of in het begin van 2024 geplaatst kunnen worden.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? U kunt contact opnemen met Anouk van Ouden, medewerker afvalbeleid. Dat kan telefonisch via 14 0228 of u kunt e-mailen naar afval@sed-wf.nl.

Geef een reactie