Wajongers met een uitkering kunnen nu ook kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen aanvragen.

ENKHUIZEN – Een deel van de mensen met een Wajong-uitkering komt sinds dit jaar niet meer in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Hierdoor dreigen zij in koopkracht achteruit te gaan, terwijl hun uitkeringspositie niet is veranderd. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft aan gemeenten en waterschappen gevraagd om voor deze groep niet tot invordering van deze belastingen over te gaan.

Ombudsman trekt aan de bel

Inwoners die een inkomen hebben ter hoogte van de bijstand of minder en geen vermogen hebben, ontvangen doorgaans van gemeenten en waterschappen kwijtschelding van gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Door de extra stijging van het wettelijk minimumloon heeft een aantal Wajongers vanaf dit jaar echter een te hoog inkomen voor kwijtschelding. Gemeenten, waterschappen en de Nationale Ombudsman trokken aan de bel over dit onbedoelde effect van de koopkrachtmaatregelen van het kabinet. 

Tijdelijke oplossing

Hier is nu een tijdelijke oplossing voor gevonden. Deze houdt in dat gemeenten en waterschappen desbetreffende Wajonggerechtigden in 2023 en 2024 de lokale belastingen niet hoeven te laten afdragen. In sommige gevallen geldt kwijtschelding niet, bijvoorbeeld als iemand over vermogen beschikt. Het Rijk werkt aan een structurele oplossing per 2025

Geef een reactie