55 Woningen Zilverstraat-Hoogstraat kan starten, maar waar parkeren

ENKHUIZEN – Henselmans Bouw en Ontwikkeling uit Noord Scharwoude kan starten met de ontwikkeling van het woningbouwplan Zilverstraat-Hoogstraat in Enkhuizen. De gemeente heeft het plan definitief gegund aan deze ontwikkelaar. Op 28 september tekenden Henselmans en de gemeente Enkhuizen de koop- en ontwikkelovereenkomst.

Henselmans gaat ongeveer 55 woningen bouwen op het terrein aan de Zilver- en Hoogstraat dat al jaren braak ligt. Ook het terrein waar nu nog het stadskantoor staat wordt betrokken bij het plan. Nadat in 2022 Henselmans als winnende partij uit de aanbesteding kwam, wordt nu de koop-en ontwikkelovereenkomst getekend. Onderdeel van het plan is een goed verkeerskundig plan met extra parkeren in de openbare ruimte voor de huidige omwonenden, een parkeergarage met voldoende parkeerplaatsen en een alternatief mobiliteitsconcept voor het gebruik van de auto. Dat moet de parkeerdruk als gevolg van het plan verminderen.

Lees ook: Startsein haalbaarheid woningbouw in Florapark-Westeinde

Plan Zilverstraat-Hoogstraat

Het plan bestaat uit ongeveer 55 woningen en twee commerciële ruimten. Er komen verschillende typen woningen: grondgebonden woningen, appartementen en beneden-bovenwoningen. De bedoeling is dat dit zowel koopwoningen worden als woningen in de sociale sector, huur of koop, voor verschillende doelgroepen.

De kade van de Oosterhaven krijgt een metamorfose. Het wordt een aantrekkelijke boulevard om te wandelen en te verblijven. Ook wordt de biodiversiteit verbeterd. In het hele plan is veel aandacht voor natuurinclusief bouwen. Dat houdt in dat er ruimte is voor groen, klimaatadaptatie en duurzaamheid. De woningen krijgen een eigen warmte- en koelingssysteem.

Proef deelauto’s

In het plan is een alternatief mobiliteitsconcept opgenomen. Er is rekening gehouden met het inzetten van twee deelauto’s voor bewoners en eventueel omwonenden van het nieuwe plan.
De inzet van deelauto’s volgt uit het programma van eisen en wensen voor het plan. Daarin heeft de gemeente de wens opgenomen voor een alternatief mobiliteitsconcept. De gemeenteraad heeft dit jaar besloten met het plan een proef te starten met deelauto’s en deelfietsen. De gemeente gaat ervan uit dat het gebruik van deelauto’s zorgt voor minder verkeer en een lagere parkeerdruk. De proef met deelauto’s wordt gecombineerd met een proef die uitgaat van een parkeernorm gebaseerd op het bezit van auto’s in plaats van op de standaard landelijke richtlijnen.

Duurzaam en groen woningbouwplan

Wethouder Jan Franx is blij dat het plan nu kan worden ontwikkeld: “We staan voor een grote uitdaging om te voldoen aan de grote woningbehoefte. Mooi dat we nu een woningbouwplan kunnen ontwikkelen. Met dit plan komen er in Enkhuizen woningen bij op een prachtige plek midden in de binnenstad. En met de inzet van deelauto’s hebben we een goed concept om de benodigde parkeerplekken bij dit nieuwe plan te verminderen.

Directeur Arnold Henselmans is blij dat de ondertekening een feit is: “Nu kunnen we starten met het verder uitwerken van het plan tot een definitief ontwerp. Participatie vinden wij daarbij heel belangrijk. Daarom zullen we de inwoners en andere belangrijke partijen hierbij ook betrekken. Met alle inbreng kunnen we straks een nieuw stukje duurzame- en groene stad toevoegen aan deze unieke historische locatie.”

Sloop stadskantoor

Het terrein van het stadkantoor is onderdeel van het ontwikkelgebied. Daarom wordt het stadskantoor aan de Hoogstraat gesloopt. Zoals de planning er nu uitziet, zal dat in het voorjaar van 2025 zijn. De functies in het stadskantoor zoals de afdeling Burgerzaken verhuizen naar het stadhuis. Het stadhuis wordt hiervoor nog verbouwd. De gemeente maakt nu een plan om het monumentale stadhuis geschikt te maken voor de functies die verhuizen uit het stadskantoor.

Planning

Henselmans gaat nu het plan Zilverstraat-Hoogstraat uitwerken tot een definitief ontwerp. Daarbij kunnen inwoners en andere belanghebbenden op verschillende momenten hun ideeën inbrengen en reageren op het ontwerp. Tegelijk start de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan dat de bouw mogelijk maakt. De verwachting is dat deze planologische procedure eind 2024 is afgerond. Daarna volgt het verlenen van de omgevingsvergunning en kan de bouw starten.

Subsidie provincie

Het plan Zilverstraat-Hoogstraat wordt gerealiseerd met subsidie van de provincie. De provinciale subsidie ontvangt de gemeente in het kader van de woningbouwversnelling om extra personeel in te zetten voor dit project.

Foto aangeleverd

Geef een reactie