Aanvraag omgevingsvergunning renoveren 18 woningen Begoniastraat Enkhuizen

Op 25 augustus 2023 is een aanvraag ontvangen voor het renoveren van 18 woningen op de locatie Begoniastraat te Enkhuizen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00000945. De aanvraag betreft de volgende activiteiten: het bouwen van een bouwwerk

Procedure omgevingsvergunning

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Enkhuizen via email ruimte@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Op dit moment kunt u nog geen bezwaar maken. Wanneer het besluit is genomen publiceert de gemeente een nieuw bericht. In dat bericht staat ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Enkhuizen

Geef een reactie