Aanvraag Omgevingsvergunning Vijzelstraat 24 Enkhuizen

ENKHUIZEN – Op 4 oktober 2023 is een aanvraag ontvangen voor het slopen van bijgebouwen in beschermd stads- of dorpsgezicht op de locatie Vijzelstraat 24, 1601NK Enkhuizen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00001103. De aanvraag betreft de volgende activiteiten: slopen op grond van de ruimtelijke regels

Procedure

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken bij een reguliere aanvraag en binnen 26 weken bij een uitgebreide aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de initiator nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Enkhuizen via email: ruimte@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228. Op dit moment kunt u nog geen bezwaar maken. Wanneer het besluit is genomen publiceert de gemeente een nieuw bericht. In dat bericht staat ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Enkhuizen

Geef een reactie