Kennisgeving besluit op beschikking, Begoniastraat 38 t/m 60 en 59 t/ 69 in Enkhuizen

ENKHUIZEN – De gemeente heeft op 9 oktober 2023 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2023-00000945 voor het renoveren van 18 woningen op de locatie Begoniastraat 38 t/m 60 en 59 t/ 69 in Enkhuizen. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten: het bouwen van een bouwwerk, verduurzamen van de woningen

Inzage

Wilt u het besluit en de bijbehorende stukken inzien, dan kan dit op verzoek. Uw verzoek kunt u doen via ruimte@sed-wf.nl met vermelding van het zaaknummer en het adres van het dossier.

Procedure

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van gemeente Enkhuizen, Postbus 11, 1600 AA Enkhuizen. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email ruimte@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt/beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

Geef een reactie