Beleidsregels: Algemene eisen, richtlijnen en plaatsingsprocedure inzamelmiddelen en –voorzieningen Enkhuizen

De gemeenteraad op 21 december 2021 het Afvalbeleidsplan 2022 – 2025 heeft vastgesteld, waarin is opgenomen over te gaan op ondergronds inzamelen in de binnenstad en het plaatsen van cocons voor groente, fruit en etensresten (gfe) op locaties waar nog geen sprake is van inzameling van deze stroom,

gmb-2024-55603

Geef een reactie