Horeca moet de prijzen verhogen om te overleven

ENKHUIZEN – Ondanks dat 2023 een topjaar was voor de horeca in Nederland, de omzet lag met 31 miljard ruim boven het niveau van voor de coronapandemie en 14% hoger dan in 2022 werd er minder onder de streep overgehouden omdat de marge waarmee horeca-exploitanten meewerken met 2 procentpunten is gedaald. De hogere energielasten en de sterk gestegen personeelskosten worden niet of nauwelijks doorberekend aan de klant, en dat zou wel moeten zegt KHN-voorzitter Marijke Vuik.

Ook verwacht Vuik dat het personeelsprobleem nog wel enkel jaren blijft aanhouden, vooral door de vergrijzing ziet KHN veel minder jonge vakkrachten en wijst Vuik op het steeds verder dalende aantal leerlingen in het horecaberoepsonderwijs. Waren er in 2017-2018 nog 35.800 studenten die een mbo of hbo horecaopleiding volgden, in 2021-2022 was dit al gezakt naar 29.400 studenten en voor het leerjaar 2022-2023 zal de daling zich voortzetten.

Ook ziet Koninklijke Horeca Nederland (KHN) voor 2024 een verdere daling van het aantal horecalocaties, iets dat de banken al eerder voorspelden.

Geef een reactie