Blaast afscheidnemende burgemeester Enkhuizen eigenhandig de SED op?

ENKHUIZEN – Dat het al lange tijd niet echt botert tussen Enkhuizen aan de ene kant en Stede Broec en Drechterland aan de andere kant is een publiek geheim. Vooral de financiële bijdragen door de gemeente Enkhuizen aan de SED is regelmatig een punt van stevige discussies.

Maar sinds de nieuwjaarstoespraak van de afscheidnemende burgervader van Enkhuizen, Eduard van Zuijlen, lijkt de liefde tussen de drie gemeenten flink afgekoeld te zijn. Van Zuijlen luchtte zijn hart over de top van de ambtelijke organisatie van de SED, maar ook op de nu alweer vertrekkende gemeentesecretaris van Enkhuizen, Nanda Hellingman waar Van Zuijlen duidelijk moeite mee heeft.

Lees ook: SED mislukt, dan maar fuseren zegt wethouder Franx

De burgemeester vertelde dat Hellingman met al haar competenties slecht aansloot op de heersende cultuur binnen de SED-organisatie en vanuit deze organisatie veel tegenwerking kreeg te verduren, waarop zij besloot te stoppen als gemeentesecretaris van de gemeente Enkhuizen.

Vrij snel hierop reageerden de burgemeesters van Stede Broec (Ronald Wortelboer) en Drechterland (Pieter Dijkman), maar ook wethouder Jan Franx van Enkhuizen als door een bij gestoken en lieten duidelijk weten zich niet te herkennen in de woorden van de burgemeester van Enkhuizen.

Het dagelijks bestuur van de SED laat in een reactie aan het NHD weten dat zij zich ook distantieert van de uitspraken van Van Zuijlen en dat er een grens van betamelijkheid is overschreden en door zijn uitspraken mensen zijn beschadigd.

Burgemeester van Zuijlen legt in november 2024 zijn ambtsketen neer.

Lees ook: Burgemeester onvoldoende hersteld van tumorbehandeling, ziet af van tweede termijn

Geef een reactie