Montessorischool De Wegwijzer krijgt stempel zeer zwakke school

ENKHUIZEN – De Onderwijsinspectie heeft de Montessorischool De Wegwijzer uit Enkhuizen samen met de Regenboog uit Hoorn aangemerkt als zeer zwakke scholen. Een zeer zwakke school/afdeling is een school/afdeling die onvoldoende onderwijsresultaten realiseert en die daarnaast op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces of het schoolklimaat onvoldoende kwaliteit laat zien.

Scholen/afdelingen moeten zo snel mogelijk de kwaliteit van het onderwijs weer op een aanvaardbaar niveau brengen. Dit betekent dat scholen/afdelingen op de lijst waarvan het rapport al geruime tijd geleden is vastgesteld, al verder gevorderd zullen zijn in het verbeteringsproces. Na maximaal een jaar voert de inspectie herstelonderzoek uit naar de kwaliteitsverbetering. De school/afdeling wordt weer van de lijst verwijderd als de inspectie heeft vastgesteld dat de school/afdeling zich voldoende heeft verbeterd.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

Geef een reactie