Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland gaan samen een omgevingsvisie opstellen 

ENKHUIZEN – Met de komst van de Omgevingswet, op 1 januari 2024, worden gemeenten verplicht een omgevingsvisie en een omgevingsplan op te stellen. De drie gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland gaan dit samen oppakken. De drie gemeenten staan tenslotte voor dezelfde landelijke opgaven en werken op meerdere terreinen al samen. Samenwerken waar dat kan en maatwerk per gemeente waar dat nodig is.

Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland gaan samen een omgevingsvisie opstellen 

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland gaan gezamenlijk aan de slag met het opstellen van een omgevingsvisie. De Omgevingswet vraagt van gemeenten dat ze een omgevingsvisie en een omgevingsplan opstellen. In een Omgevingsvisie leg je de toekomst van je gemeente vast: ambities en beleidsdoelen over wonen, water, energie, duurzaamheid, natuurgebied en bedrijventerreinen, bereikbaarheid, veiligheid, gezonde leefomgeving, sociale samenhang enzovoorts. Dit doen de drie gemeenten samen met inwoners, verenigingen en bedrijven. In het omgevingsplan wordt de visie vertaald naar (juridische) regels. 

Europese aanbesteding 

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland gaan met hun inwoners en ondernemers werken aan een goede integrale langetermijnvisie over de leefomgeving van de gemeenten. Om te zorgen dat het dagelijks werk van de gemeenten door kan gaan is er gezocht naar een samenwerkende partner. Deze partner gaat de drie gemeenten onder andere begeleiden en ontzorgen in participatie met inwoners, ondernemers, gemeenteraden en medewerkers. Via het uitschrijven van een Europese aanbesteding ‘Omgevingsvisie en gemeentebrede omgevingsplannen’ is de opdracht definitief gegund aan: Royal HaskoningDHV en BügelHajema adviseurs. De drie gemeenten kijken uit naar een prettige samenwerking voor de komende jaren.

Voortbouwen op de ‘Bouwstenen voor de omgevingsvisie van Enkhuizen’

De eerste stap verwachten de drie gemeenten begin juni te zetten. Dan gaan de inwoners, vanaf 15 jaar, worden gevraagd naar hun ideeën over de toekomst van de gemeente. Hiervoor wordt de informatie op die in 2021 is opgehaald gebruikt. Deze informatie staat in de documenten: ‘Bouwstenen voor de omgevingsvisie Enkhuizen’ op: www.samen.enkhuizen.nl

Eén gedachte over “Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland gaan samen een omgevingsvisie opstellen 

Geef een reactie