Verleende evenementenvergunning En Plein Air: Haven van Inspiratie

ENKHUIZEN – Op 28 juni 2023 is er een vergunning verleend voor En Plein Air: Haven van Inspiratie. Het evenement wordt gehouden op 29 juli 2023 vanaf 12:00 uur tot 17:30 uur en op 30 juli 2023 vanaf 13:00 tot 17:00 uur, rondom de Drommedaris en de havens van Enkhuizen.

Informatie over het besluit:

Voor het inzien van de vergunning kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimte, telefoonnummer: 0228-510 111.

Bezwaar : Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen, Postbus 20, 1601 AA Bovenkarspel. De verzenddatum is gelijk aan de datum waarop de vergunning is verleend. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen.

• Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en uw redenen van het bezwaar. Vergeet niet uw handtekening te zetten.

• Een bezwaarschrift schorst de uitvoering van het besluit niet. U moet hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem), Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via Externe link: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD)

Geef een reactie